Jan Slot

Defileermars 2e Regiment Huzaren (Huzaren van Oranje)


Het Regimentslied Huzaren van Oranje:
Wij zijn trouw aan Nederland ons Land
de Huzaren Prins van Oranje.
Wij zijn trouw aan onze Koningin
en dienen voor de vrijheid van de Staat.
Om in nood het te verdedigen,
staan wij voor ons Land paraat.
Want in de straat voor Vorst en Vaderland,
zijn wij heel trots op onze kleur Oranje