Radio-Film

2-7-1964 Radioprogramma Trompetterkorps der Cavalerie in Beatrixoord in Haren

Het onderstaande programma werd in Haren uitgevoerd:

avro2Op 2 juli 1964 werden in het Sanatorium Beatrixoord in Haren (Gr) radio-opnamen gemaakt tijdens een openluchtconcert onder leiding van wachtmeester 1 Van Kleef. Deze opnamen werden op 21 juli 1964 uitgezonden via de AVRO. De privé-apparatuur van die tijd geeft niet de meest ideale weergave..

Archief Jan Sliekers


5. The Green Door
improvisaties van huzaar Harry Bijlholt (sopraansax) en huzaar Roderik de Man (slagwerk)

6. Johann Schrammelmarsch
in het trio solosaxofonist huzaar Adrie Valk

7. Huzarenmars
mars uit 1881 van ritmeester Hendrik Karels

Huzaren, huzaren,
oranje, rood wit blauw,

Huzaren, huzaren,
het vaderland getrouw.

Heel rap van lijf en leden,
Een zwaard van staal gesmeden.
En is het vaderland in nood,
Wij blijven trouw tot in den dood,
En is het vaderland in nood,
Wij blijven trouw tot in den dood.

16-5-1964 Trompetterkorps der Cavalerie 150 jaar Huzaren van Sytzama

Bewegende beelden van het 63-6 Trompetterkorps der Cavalerie


Bron van onderstaande film van het Trompetterkorps der Cavalerie is het NIMH  (Nederlands Instituut voor Militaire Historie)  dat voor de publicatie een verklaring van geen bezwaar gaf.
De film betreft het optreden van het 63-6 Trompetterkorps der Cavalerie tijdens de viering op 16 mei 1964 van het 150 jarig jubileum van het Regiment Huzaren van Sytzama  in de Willem III Kazerne in Amersfoort  

Trompetterkorps der Cavalerie, 16 mei 1964

Militaire muziek heeft een lange geschiedenis. Een nieuwe fase ging in na de Tweede Wereldoorlog: de militaire muziekkorpsen gingen veel vaker dan voorheen publieke optredens voor de burgerij verzorgen, onder meer om de relatie tussen maatschappij en krijgsmacht te verbeteren. Door deze optredens kwam hun oorspronkelijke taak, het spelen voor de troepen, in het gedrang. Hiervoor werden aparte fanfare- en trompetterkorpsen opgericht, die behoudens een kleine staf van beroepsmusici volledig uit dienstplichtigen bestonden.Het Trompetterkorps der Cavelerie was een van deze korpsen. Het werd 70 jaar geleden - op 1 maart 1946 - in Amersfoort opgericht (de eerste twee jaar nog met een bezetting van oorlogsvrijwilligers). Bezuinigingsrondes en reorganisaties speelden de militaire muziek vaak parten. De opschorting van de opkomstplicht voor dienstplichtigen had tot gevolg dat het Trompetterkorps der Cavalerie in 1995 werd opgeheven, maar zijn tradities worden voortgezet door de Fanfare ‘Bereden Wapens’. (En op particulier initiatief richtte een oud-dienstplichtig muzikant het Reünieorkest Trompetterkorps der Cavalerie op.)De filmbeelden tonen het Trompetterkorps der Cavalerie op 16 mei 1964, toen het de viering van het 150-jarig bestaan van het Regiment Huzaren van Sytzama luister bijzette.

Geplaatst door Nederlands Instituut voor Militaire Historie op vrijdag 4 maart 2016

16-5-1964 Trompetterkorps der Cavalerie 150 jaar Huzaren van Sytzama

Bron van onderstaande film van het Trompetterkorps der Cavalerie is het NIMH  (Nederlands Instituut voor Militaire Historie)  dat voor de publicatie een verklaring van geen bezwaar gaf.
De film betreft het optreden van het 63-6 Trompetterkorps der Cavalerie tijdens de viering op 16 mei 1964 van het 150 jarig jubileum van het Regiment Huzaren van Sytzama  in de Willem III Kazerne in Amersfoort  

 

11-9-1964 Optreden Trompetterkorps der Cavalerie/Bronswerk bij Huize Maarn

Archief Cas Butter

Optreden Trompetterkorps der Cavalerie op 11 september 1964 bij Huize Maarn, samen met Jachthoornkorps Bronswerk. Beide orkesten o.l.v. Hans van Kleef
Oorspronkelijk was dit een 8 mm film; destijds nog stomme film. Helaas zijn de beeldopnamen door kopiëren (wellicht met privéapparatuur) sterk in kwaliteit verminderd. We speelden destijds gezamenlijk "Sans Peur". Daarom is deze mars als achtergrondmuziek gekozen.

11-9-1964 Optreden Trompetterkorps der Cavalerie/Bronswerk bij Huize Maarn

Bron: Eemlandarchief. Betreft stomme film van de St. Hubertusjacht bij Huize Maarn van 11 september 1964.

15-1-1965 Optreden Trompetterkorps der Cavalerie bij opening Scania in Zwolle

scania

Het volgende beeldmateriaal is ons, onder hartelijke dankzegging, ter beschikking gesteld door Scania Benelux.
Optreden Trompetterkorps der Cavalerie op 15 januari 1965 tijdens de opening van de Scaniafabriek in Zwolle door ZKH Prins Bernhard

5-5-1965 Grote Wapenschouw op de Vlasakkers in Amersfoort

Op 5 mei 1965 werd op de Vlasakkers in Amersfoort een grote wapenschouw gehouden in aanwezigheid van Koningin Juliana. Naast het podium stond het 63-6 Trompetterkorps der Cavalerie o.l.v. kapelmeester Jacques Reijnhoudt.


Op de achtergrond hoor je het 63-6 Trompetterkorps der Cavalerie naast de mars "Sans Peur" ook  de Fehrbelliner Reitermars en de Huzarenmars spelen.


Op de achtergrond hoor je het 63-6 Trompetterkorps der Cavalerie de mars "Sans Peur" spelen

Taptoe Delft

Het NIMH heeft een film over de Taptoe Delft in de jaren 50/60, die het aanzien zeker waard is. Zeker wat betreft de vervaardiging van de Cavalerie gala-uniformen.